Next Gen Spare Nut

SKU:
ACNG0115
$5.50
Current Stock:
Adding to cart… The item has been added

English
Small parts go missing all the time. Should you need extras for your frame number holder, these are the nuts and bolts.

Kit includes:
One 4mm socket head bolt
One #8 nylon lock nut*

*Note:
Nylon lock nuts differ from a standard nut in that they have a nylon insert secured within the nut. When you install the nylon lock nut onto a bolt the nylon insert wraps around the threads and locks the nut in place. The nylon ring creates rotational resistance preventing loosening.

---

Catalan
Les peces petites es perden tot el temps. Si necessiteu extres per al suport del vostre número de marc, aquestes són les femelles i els cargols.

El kit inclou:
Un cargol de capçal de 4 mm
Una femella de niló número 8*

*Nota:
Les femelles de niló es diferencien d'una femella estàndard perquè tenen una inserció de niló fixada dins de la femella. Quan instal·leu la femella de niló en un cargol, la inserció de niló s'embolica al voltant dels fils i bloqueja la femella al seu lloc. L'anell de niló crea resistència a la rotació evitant l'afluixament.

---

Español
Las piezas pequeñas se pierden todo el tiempo. Si necesita extras para su soporte de número de cuadro, estos son los tornillos y tuercas.

El kit incluye:
Un perno de cabeza hueca de 4 mm
Una contratuerca de nailon n.º 8*

*Nota:
Las contratuercas de nailon difieren de una tuerca estándar en que tienen un inserto de nailon asegurado dentro de la tuerca. Cuando instala la contratuerca de nailon en un perno, el inserto de nailon envuelve las roscas y bloquea la tuerca en su lugar. El anillo de nailon crea una resistencia rotacional que evita que se afloje.