Policies

English
Privacy

K3 Pro Cycling is proud of the relationships we have with our teams and customers. Part of that relationship is our commitment to respect your privacy. We promise to always be truthful in our mailing practices to continue that strong relationship. We always use industry-standard encryption technology when transferring and receiving consumer data.

We do not share or sell your information. This information is collected for the sole purpose of billing and shipping. Your personal information is not shared with third parties. All items on this website are to be considered the property of K3 Pro Cycling and may not be used without prior authorization.

Customers that offer their phone numbers will only receive phone calls from us with information regarding orders they've placed online. Your phone number will not be used for solicitation nor shared with third parties.

Security
Order information that is submitted to us across the internet is protected via an SSL (Secure Socket Layer) server during website checkout. The industry-standard SSL Protocol performs certain tasks to assure that the information you submit is not tampered with while en route to the system that processes it. While in SSL mode, data is encrypted. The Encryption process prohibits anyone, who may have intercepted the transmission, from decoding and therefore understanding the information sent from your computer to our designated server. While in SSL mode, information sent to a server is only decoded by that server. This process also assures data integrity.

Acceptance of Privacy Policy Terms and Conditions
By using this site, you agree to the terms and conditions of the above privacy policy. If you do not agree with this policy, please do not use this site. If our information practices change, we will post the policy changes on our website. Customers will always have the opportunity to opt out of these new uses.

 

Català
Política de privacitat

Des de K3 Pro Cycling ens sentim molt orgullosos de les relacions que mantenim amb els nostres equips, col·laboradors i clients. La privacitat dels nostres clients és un compromís fonamental per a nosaltres. Prometem ser sempre transparents en les nostres pràctiques de correu per mantenir aquesta forta relació. Per això, utilitzem sempre tecnologia d'encriptació estàndard de la indústria per transferir i rebre les dades dels consumidors.

A K3 Pro Cycling, respectem la privacitat dels nostres clients i volem deixar clar que no compartim ni venem la seva informació personal. La informació que recopilem només s'utilitza per a la facturació i l'enviament dels productes adquirits. La informació personal tampoc es comparteix amb tercers. Tots els articles d'aquest lloc web s'han de considerar propietat de K3 Pro Cycling i no es poden utilitzar sense autorització prèvia. Amb aquesta mesura, pretenem protegir els nostres drets d'autor i garantir que la informació dels nostres clients estigui segura i protegida.

Els clients que ofereixen el seu número de telèfon només rebran trucades nostres amb informació sobre les comandes que hagin fet en línia. Cap número de telèfon es farà servir per a la sol·licitud de vendes ni es compartirà amb tercers.

 

Castellà
Política de privacidad
En K3 Pro Cycling nos enorgullece mantener relaciones sólidas con nuestros equipos, colaboradores y clientes, y por ello nos comprometemos a proteger la privacidad de nuestros clientes. Para mantener una relación transparente y segura, utilizamos tecnología de encriptación estándar de la industria para transferir y recibir los datos de los consumidores.

En este sentido, queremos dejar claro que no compartimos ni vendemos la información personal de nuestros clientes. La información que recopilamos solo se utiliza para la facturación y el envío de los productos adquiridos. Además, no compartimos información personal con terceros. Todos los contenidos de este sitio web son propiedad de K3 Pro Cycling y no se pueden utilizar sin autorización previa para proteger nuestros derechos de autor y la información de nuestros clientes.

Los clientes que proporcionan su número de teléfono solo recibirán llamadas con información sobre los pedidos que hayan realizado en línea. Nunca se utilizará el número de teléfono para solicitar ventas ni se compartirá con terceros.